secrid innovation lab

Design Dilemma's

We willen mensen bewust maken van de kracht van goed ontwerp voor een duurzame toekomst.

Secrid maakt Cardwallets, maar Secrid is veel meer dan dat. We willen ook een boodschap overbrengen. We willen mensen bewust maken van de kracht van goed ontwerp voor een duurzame toekomst. Het is onze missie om de focus van de industrie te verschuiven van steeds méer produceren naar steeds béter. Wij noemen dat Industriële Evolutie.

We beginnen bij onszelf. Met de uitvinding van onze Cardwallets in 2009, veranderden we de portemonnemarkt. Sindsdien zijn we continu bezig om onze ontwerpen verder te verbeteren. We doen bijvoorbeeld veel materiaalonderzoek rondom leer, leeralternatieven en aluminium.

We gingen over dit materiaalonderzoek in gesprek met collega’s Sam Smeets (duurzaamheid), Danielle van Geer (collectie) en Bente Arts (bedrijfsontwikkeling). Zij vertellen openlijk over de keuzes en dilemma’s die komen kijken bij het ontwikkelen en verbeteren van een product op een zo duurzaam mogelijke manier.

secrid innovation lab
secrid innovation lab

Secrid gelooft in design as a force for good. Leg eens uit, hoe doen jullie dat dan?

Sam: Bij Secrid is er veel ruimte om te innoveren, om bestaande ontwerpen beter te maken. Sommige bedrijven hebben wel 40 marketeers en PR-mensen in dienst. Wij hebben ongeveer 40 mensen die werken aan productontwikkeling. Zij verbeteren continu onze ontwerpen, waarbij mens en milieu een centrale rol spelen.

Het afgelopen jaar hebben we vooral grote stappen gemaakt met aluminium. En we onderzoeken bijvoorbeeld nieuwe materialen als vervanger voor runderleer. We volgen alle ontwikkelingen, met een voorkeur voor organische en circulaire materialen. We testen ze grondig, en daar waar mogelijk introduceren we deze materialen in de collectie.

Danielle: Maar we waaien niet zomaar met alle trends mee. We wegen heel goed de voor- en nadelen af. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld vaak dat de uitvoerbaarheid van veel leeralternatieven nog tegenvallen. Zo worden natuurlijke materialen gemixt met lijm en plastic, waardoor je niet meer kunt recyclen of de levensduur heel kort is bij intensief gebruik van onze wallets. Soms groeit toch de markt voor zo’n trend, maar voor ons zijn dat dan geen goede opties. Door onze holistische blik zijn we altijd heel kritisch in welke ontwikkeling echt verschil maakt. We kijken heel goed naar de nuances.

Een holistische blik. Wat is dat?

Sam: De werkwijze van Secrid heeft de afgelopen dertig jaar geleid tot een unieke ontwerpfilosofie gebaseerd op 7 holistische principes. Dat getal zie je bij ons ook vaak terug komen. Die principes zorgen ervoor dat we vanuit verschillende invalshoeken naar een ontwerp kijken, om zo steeds betere keuzes te maken.

Deze keuzes gaan bijvoorbeeld over de circulariteit van een materiaal en de levensduur van een product. Een materiaal kan misschien wel net iets duurzamer zijn qua grondstof, maar we willen niet dat de consument na twee jaar met een versleten of kapot product zit. En dat we juist bijdragen aan de afvalberg.

Bente: We kijken ook naar commerciële, emotionele, functionele, sociale en ethische aspecten. Het product moet altijd iets verbeteren, een positieve sociale en milieu impact hebben, maar het moet ook functioneel en esthetisch zijn. Het moet op alle vlakken kloppen, anders is het geen Secrid product.

Danielle: Onze holistische werkwijze geeft ook inzicht in de dilemma's die bij elke ontwerpkeuze horen. Het maakt ons bewuster van het effect van de ene keuze op de andere. Bijvoorbeeld, wij willen graag dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen, maar dat is ook duurder. Toch kiezen wij daar dus voor.

Is het gebruik van leer een goed voorbeeld van een duurzaamheidsdilemma?

Danielle: Ja, leer is een goed voorbeeld. In de keuken van Secrid wordt elke dag bewust vegetarisch gekookt, want we geloven dat we minder dierlijke producten moeten gebruiken. Maar we gebruiken toch stierenleer, omdat we dat tot nu toe duurzamer vinden dan de meeste alternatieven.

Sam: Stierenleer is sterk, heeft een lange levensduur en wordt na verloop van tijd mooier. Wij zien stierenleer bovendien als een upcycled materiaal. Zo lang mensen melk- en vleesproducten eten, en die vraag groter is dan de vraag naar leer, zijn er huiden beschikbaar die we kunnen gebruiken. Maar het blijft wel een dilemma, dus onderzoeken we natuurlijke alternatieven.

We vinden het belangrijk om de consument, en ook andere ontwerpers, in dit soort dilemma’s mee te nemen, en om inzage te geven in onze keuzes. We hopen dat dit een uitnodiging is, want veel verbeterpunten kunnen we niet alleen oplossen.

  • secrid innovation lab
Wij zien leer als een upcycled materiaal.

Jullie doen dus veel onderzoek naar duurzamere materialen. Hoe ziet zo’n onderzoek eruit, waar let je op?

Sam: We beginnen met uitzoeken wat er al bekend is over een nieuw materiaal. We kijken hoe transparant de leverancier is, waar de productielocaties zitten, of er hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en hoe zij omgegaan met afval. Als we potentie zien, maken we in samenwerking met EcoChain een levensloopanalyse. Daarnaast kijken we altijd naar de ‘end of life’ van het materiaal. Is het te repareren of kun je het recyclen? Kunnen wij of de leverancier het materiaal terugnemen?

Voor ons is een lange levensduur heel belangrijk. Om dit aan de consument te kunnen garanderen, testen we grondig.

We doen scheurtesten, trektesten, we testen de kleurvastheid van producten onder zuur en onder water, en testen de veroudering van het materiaal. Op deze manier kunnen we verschillende factoren afwegen om de kwaliteit van het materiaal te bepalen.

We onderzoeken ook altijd wat het betekent om een innovatie op schaal te gebruiken. Is de keuze voor dit materiaal nog een goede beslissing als het geleverd moet worden aan 80 landen? Op het moment dat iets bijvoorbeeld alleen onder bepaalde omstandigheden in Nederland te recyclen is, maar in de 79 andere landen niet, moeten we onze keuze heroverwegen.

Als een bepaald materiaal nog niet geschikt is maar wel veelbelovend op ander vlakken, gaan we samen met de leverancier kijken naar wat er nodig is om dit te verbeteren. We delen de data en bevindingen uit de technische testen met hen, zodat zij hierop kunnen verbeteren. Want misschien werkt het vandaag niet, maar over een half jaar wel. En daar hebben wij dan ook weer wat aan.

secrid innovation lab
secrid innovation lab

Zijn er al materialen die worden gebruikt in plaats van stierenleer?

Danielle: Dit jaar hebben we Mirum aan onze collectie toegevoegd. Mirum is een jong bedrijf, dat als eerste een organische materiaal levert dat aan al onze eisen voldoet. Mirum is een volledig natuurlijk product, op basis van FSC-gecertificeerd natuurrubber, landbouwafval en mineralen. De productie van Mirum heeft een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dan runderleer. Het materiaal Mirum wordt op een geweven katoenen drager gepertd, zonder toevoeging van lijm. Dit is het beste plantaardige leeralternatief dat we tot nu toe hebben gevonden.

Daarnaast, hebben we ook een aantal kunststofalternatieven in onze collectie. Na twee jaar testen met verschillende kunststoffen ontdekten we dat TPU (Thermoplastic polyurethane) voldoet aan onze duurzaamheidseisen. Het hoogfrequent lassen van TPU zorgt voor een vermindering van het aantal stappen in het productieproces. Dit resulteert in een sterke en naadloze verbinding van het materiaal. Het heeft wel nog een backing nodig, waardoor het nog niet recyclebaar is. Deze vegan wallet vervaardigen wij sinds 2022. De ware levensduur bij dagelijks gebruik hebben we nog niet kunnen vaststellen, omdat dit een nieuw materiaal is voor onze wallets.

Liba is een materiaal dat bestaat uit 30% gerecycled TPU. Het is een mono-materiaal en daarom recyclebaar. Dit is de volgende innovatieve stap richting circulair productontwerp, waarbij bestaande materialen worden gebruikt in plaats van nieuwe om zo de levensduur van deze materialen te verlengen.

Een andere samenwerking is met het Zwitserse merk Freitag, zij zijn specialist in het upcyclen van afgedankte dekzeilen van vrachtwagens. Dit afvalmateriaal is sterk en veroudert mooi, net als leer, dus wij kunnen het gebruiken voor onze producten. We zouden dit PVC-houdende materiaal nooit gebruiken als het nieuw materiaal was, maar het upcyclen van dit afval is een perfecte oplossing.

Er zijn dus al een aantal alternatieve materialen geïntroduceerd in jullie collectie, zoals Mirum en TPU. Wat is het grootste probleem met andere materialen?

Danielle: We hebben eerder ook gerecycled leer en Jacquard geïntroduceerd. Maar beide hebben we weer teruggenomen uit de collectie. Bij het snijden van lederhuiden blijven er veel restjes over, die te klein zijn voor gebruik in productie. Door deze restjes leer te versnipperen en te mengen met latex, ontstaat er een prachtig materiaal, met goede resultaten in onze laboratoriumtests. Alleen nadat we dit materiaal in onze collectie hadden geïntroduceerd, bleek de gemiddelde levensduur bij dagelijks gebruik veel korter dan die van runderleer. We hebben de verkoop stopgezet en onderzoeken nu hoe we de levensduur ervan kunnen verlengen.

Met Jacquard zijn we om een andere reden gestopt. Het is een rijke en mooie weeftechniek, maar de stappen van stof tot wallet zijn relatief complex, waardoor het te duur en moeilijk verkoopbaar werd.

Sam: Behalve Mirum, zijn alle andere experimentele organische ‘leersoorten’ nog steeds een mix van organisch materiaal en plastic. Zo zien we regelmatig dat een materiaal maar voor 30% uit zo’n duurzaam alternatief bestaat. De andere 70% zijn lijm en andere bindmiddelen. Dit zie je bijvoorbeeld bij veel materialen die gemaakt worden van fruit, zoals appel en mango. En ook bij natuurlijke materialen als kurk, bamboe, linnen en mycelium zijn voor onze toepassing die toevoegingen nog nodig voor de juiste stevigheid. Daardoor zijn het voor ons tot nu toe geen goede opties.

Je kunt ook vishuiden gebruiken om leer van te maken. Zalmhuiden, bijvoorbeeld, werden altijd als afvalmateriaal beschouwd. De laatste jaren zijn verschillende bedrijven gaan onderzoeken hoe ze er leer van kunnen maken. Vishuiden hebben, net als runderleer, een bijzondere uitstraling en lange duurzaamheid. Alleen doordat vishuiden veel kleiner zijn, is de verwerking tot producten een veel delicater proces. Je kunt er eigenlijk alleen producten van maken tegen een hoge luxeprijs. Wij vinden het op zich een goede oplossing om dit afvalmateriaal te gebruiken, maar het kweken van zalm is natuurlijk nog altijd onderdeel van de bio-industrie.

secrid innovation lab

Leer moet ook bewerkt worden voordat je het kunt gebruiken voor producten, letten jullie daar ook op?

Bente: Deze bewerkingen zijn vaak chemische processen, die samen kunnen gaan met veel waterverbruik en vervuiling van de omgeving. Doordat we met Secrid bewust kiezen voor partners dicht bij huis, in plaats van in Azië, weten we dat zij schoon en efficiënt werken. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden om te werken met biologisch afbreekbare bewerkingen.

Zo bekijken we samen met DesertSpring een innovatieve leerlooi-techniek die gebruik maakt van de bladeren van de zeeduindoorn-plant. Hun aanpak is chloor- en metaalvrij en zorgt dus voor schoon afvalwater. Bovendien helpt de zee duindoorn om bodemerosie tegen te gaan, CO2 op te vangen en stikstof vast te leggen in de bodem. Het biedt ook sociale voordelen voor lokale gemeenschappen waar de plant groeit. DesertSpring is nog een startup en kan deze techniek nog niet op schaal leveren tegen een haalbare kostprijs.

We werken ook samen met ontwerpers die experimenteren met natuurlijke verftechnieken. Fabulous Fungi verft leer met kleurpigmenten uit schimmels. En llfa Siebenhaar heeft een techniek ontwikkeld om materialen te verven met bacteriën. Beide hebben nog veel stappen te maken voordat ze op commerciële schaal kunnen leveren, maar het zijn zeker interessante ontwikkelingen die we volgen. We willen bijvoorbeeld verder onderzoeken en testen of we met een natuurlijk verf proces wel steeds dezelfde kleuren kunnen maken. Een belangrijk vraagstuk daarbij is wat de consument van zulke ‘imperfecties’ gaat vinden. Misschien voegt dit juist wel waarde toe, dat het resultaat steeds iets anders uitpakt en zo elke consument een uniek item heeft.

We hopen dat we zo consumenten, designers en andere bedrijven kunnen inspireren om béter te gaan consumeren en produceren, in plaats van méér.

Kijken jullie ook naar andere materialen, jullie noemden eerder ook aluminium?

Sam: Ons product bestaat uit 3 belangrijke materiaalstromen: leer, aluminium en kunststof. Op basis van een levensloopanalyse van onze wallets kwamen we erachter dat het merendeel van onze milieu-impact zit in aluminium. De CO2 impact is daarvan het hoogste.

De afgelopen twee jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar hoe we samen met onze leveranciers kunnen overstappen van primair aluminium naar gerecycled aluminium. Door een gerecycled materiaal te gebruiken kun je een heleboel stappen in het productieproces overslaan, waaronder hele energie-intensieve. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een CO2-reductie van 27% per wallet die we maken. Dit is een van de grootste stappen die we de afgelopen tien jaar hebben gemaakt. 

Hoe zien jullie de toekomst van Secrid voor je?

Sam: We blijven ons inspannen om over te stappen naar zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen om onze milieu-impact te verkleinen. Traceerbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van. En we willen het de consument heel makkelijk maken om de levensduur van onze producten te verlengen, bijvoorbeeld via reparatieservices, deelplatforms en recycling opties.

Danielle: Verder werken we aan het neerzetten van een sterk merk. Veel mensen kennen ons product, maar je ziet als consument niet direct dat we geloven in design as a force for good. Zij kennen onze missie vaak nog niet, dat wij de Industriële Evolutie aan willen jagen.

Bente: In de toekomst willen we de consument beter meenemen in onze duurzaamheidsvisie en onze holistische ontwerpfilosofie. We hopen dat we zo consumenten, designers en andere bedrijven kunnen inspireren om béter te gaan consumeren en produceren, in plaats van méér.