Privacybeleid

Hoe we met je informatie omgaan

Privacy- & cookiebeleid – EU

Bedankt voor het bezoek aan onze website www.secrid.com, de website van Secrid B.V. (KvK nr 2724060). Door het gebruiken van onze website kunt u persoonsgegevens bij ons achterlaten. Wat wij daar mee doen en wat u daarover te zeggen heeft beschrijven wij in dit privacy- en cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer doen we dat

Wanneer u in onze webshop een Secrid product koopt, als u uw cardprotector registreert of aangeeft van ons berichten te willen ontvangen, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

 • Uw contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en fysiek adres;

 • Persoonlijke kenmerken, inclusief geslacht en geboortedatum;

 • Uw betalingsgegevens;

 • Uw creditcard gegevens die wij geanonimiseerd van onze payment service providers ontvangen;

 • Uw persoonlijke voorkeuren zoals marketing- en cookiekeuzes;

Ook kunnen er persoonsgegevens worden verzameld als u www.secrid.com gebruikt en kunnen zulke gegevens aan ons doorgegeven worden door de technologieplatformen die u de dienst bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw internetbrowser of mobiele toestellen bepaalde gegevens met ons delen doordat deze apparaten interageren met www.secrid.com. Meer informatie hierover vindt u verderop in het gedeelte over cookies. Deze gegevens omvatten:

 • Apparaat-ID´s, locatiegegevens, browser, netwerkprovider, besturingssysteem, schermresolutie en de ondersteuning van webtechnieken in uw browser zoals flash en java

 • Cookies, IP-adressen, gegevens die uw internetbrowers en de versie ervan identificeren, en web beacons en tags

 • Indien u op uw smartphone secrid.com bezoekt ontvangen we ook gegevens over het merk en model van uw smartphone, invoermethode (bijvoorbeeld touchscreen) en actieve besturingssysteem


Uw invloed hierop

Vaak bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende middelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde soorten informatie verzamelt of deelt. Uw mobiel toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld middelen verschaffen waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan controleren. Wij moedigen u aan om u deze middelen te gebruiken. Waar nodig, vragen wij u om uw toestemming.

Delen van uw persoonsgegevens

Secrid deelt uw persoonsgegevens liever niet met derden. Als dat toch gebeurt is dat met een specifieke reden. Het gaat dan om:

 • Derde-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Secrid, bijvoorbeeld voor de verwerking van kredietkaart- en betalingsgegevens.

 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) overheidsverzoeken en gerechtelijke bevelen in te willigen of toepasselijke wetten na te leven; (ii) illegaal gebruik van onze website te voorkomen, (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bv. namaak).


De persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken in de context van onze website worden in Nederland bewaard. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, zullen wij maatregelen nemen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven. Bij de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland werken wij uitsluitend met bedrijven die zijn aangesloten bij het EU-VS Privacyschild.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

 • Encryptie & Beveiliging: Wij doen ons best om uw gegevens veilig te verwerken en te bewaren. Wij gebruiken daar voor diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief encryptie en authenticatiemiddelen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard op systemen achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten voor deze systemen.

 • Bewaring van uw gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, behalve wanneer de wet anders vereist.

 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht op toegang tot uw gegevens, op gegevensoverdracht en tot beperking, wijziging of verwijdering van die gegevens als de door ons opgeslagen gegevens onjuist of onrechtmatig zijn. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; in het bijzonder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van marketing die rechtstreeks aan u is gericht. In gevallen waarin wij uw specifieke toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw toestemming intrekken. U kunt ons over het voorgaande bereiken door een e-mail te sturen naar ict@secrid.com. Ten slotte, kunt u indien u daartoe redenen aanwezig acht, klacht indienen bij de the Dutch Data Protection Authority omtrent de u betreffende verwerking van persoonsgegevens door ons.

Cookies

 • Wanneer u onze website gebruikt, ontvangt Secrid informatie van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies, om deze informatie te verzamelen, en deze kan de volgende (persoons)gegevens bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie code, cookie informatie en informatie of uw apparaat al dan niet uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) unieke ID, type van toestel en schermresolutie; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) informatie over uw interactie met onze site, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren, (viii) toegangstijden en refererende URL's.


Wij gebruiken cookies om het gebruik van www.secrid.com door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren (zoals land- en taalkeuze) van onze klanten. Ons doel is om zo onze klanten beter van dienst te zijn en hun online-ervaring te verbeteren. De gegevens die wij via cookies verkrijgen bewaren wij niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, behalve wanneer de wet anders vereist.


In het algemeen zijn er twee categorieën van cookies die we op onze website gebruiken:

 • Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van www.secrid.com en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn, ze helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.

 • Prestaties: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze website verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde voorkeuren te onthouden. Wij maken gebruik van Google Analytics. Hier vindt u een link naar de privacy/cookie policy van Google Analytics. U kunt ervoor kiezen om niet gevolgd te worden door Google Analytics. Lees daar hier meer over.

Wijzigingen in ons Privacy- & Cookiebeleid

Als wij ons privacy- & cookiebeleid herzien, zullen wij de wijzigingen op onze website posten. Als het wettelijk vereist is om uw toestemming te vragen of u te informeren voordat we de wijzigingen doorvoeren, zullen wij dat doen. Dit privacy- & cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2018.

Vragen en feedback

Al uw vragen, opmerkingen en zorgen met betrekking tot dit privacy- & cookiebeleid en onze privacypraktijken zijn welkom. Neem contact met ons op per gewone post (Secrid B.V., t.a.v. privacy-officer, Saturnusstraat 81, 2516 AG Den Haag) of stuur een e-mail naar .