KLOKKENLUIDERSBELEID

Advies en ondersteuning voor het melden van misstanden

Binnen iedere organisatie komen incidenten voor. Als zo’n incident grote of maatschappelijke gevolgen heeft, is er sprake van een misstand. Ons klokkenluiderbeleid (meldregeling) is in het leven geroepen om het mogelijk te maken om misstanden of vermoedens van misstanden binnen onze productieketen te melden. Denk bijvoorbeeld aan onethisch of illegaal gedrag of gedrag dat in strijd is met onze Gedragscode.

Iedereen kan middels dit digitale formulier hun zorgen uiten. Indien gewenst kan men gedurende het gehele proces anoniem blijven, houdt er rekening mee dat wij daardoor geen contact kunnen leggen met de rapporteur. Iedere melding wordt vertrouwelijk behandeld en alle partijen (ook de beschuldigde indien onschuldig verklaard) zijn beschermd tegen represailles. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke werknemer aangewezen. Deze persoon zal vertrouwelijk en onder geheimhouding de aard van de misstand(en) beoordelen en behandelen, zodat passende en adequate maatregelen kunnen worden genomen.

Ben je er niet zeker van of jouw melding een misstand betreft? Middels hetzelfde formulier is het ook mogelijk om eerst bij onze vertrouwenspersoon advies in te winnen.

Veelgestelde vragen over het klokkenluidersbeleid