De industriële
Evolutie

De beweging van de Industriële Revolutie naar de Industriële Evolutie.

Drie miljoen jaar geleden maakten onze voorouders hun eerste gereedschappen van vuursteen. Verder hadden ze waarschijnlijk niet veel spullen. Sindsdien is de verwerking van grondstoffen tot producten lange tijd een arbeidsintensieve activiteit gebleven. Producten waren waardevol en werden zo lang mogelijk gebruikt. Het repareren van defecte producten was de normaalste zaak van de wereld.

Pas sinds de start van de Industriële Revolutie – rond 1750 – is ambachtelijke productie veranderd in massaproductie en is handel uitgegroeid tot massaconsumptie. In de laatste decennia heeft de massale verhuizing van fabrieken naar lagelonenlanden geleid tot een verdere erosie van zowel winkelprijzen als waardeperceptie. Producten zijn nu gedegradeerd tot gadgets en fast fashion. Het kopen van iets nieuws is tegenwoordig vaak goedkoper dan het repareren van een defect.

Mensen houden veel van materie, maar nog niet genoeg om producten ook te koesteren. Bedrijven haasten zich om nieuwe trends te initiëren en hun producten nóg goedkoper te maken. Daardoor worden deze door consumenten in een steeds hoger tempo vervangen. Deze overconsumptie heeft nu een onvoorstelbaar zware impact op mens, natuur en milieu. Een negatieve spiraal die alleen door de consumenten zelf kan worden doorbroken, door voortaan te kiezen voor ‘betere’ producten; minder belastend voor het milieu, met een langere levensduur en dierbaar voor de gebruiker.


Nieuw ontwikkelde producten moeten structureel ‘beter, duurzamer en waardevoller’ zijn.

In plaats van ‘goedkoper en slechter’ moeten nieuw ontwikkelde producten dus structureel ‘beter, duurzamer en waardevoller’ zijn dan hun voorgangers. Dit vraagt extra aandacht van de ontwerpers die de voordelen van deze producten moeten versterken en de nadelen moeten elimineren. Alleen zo kan de industrie bijdragen aan een duurzame samenleving. Noodzakelijk als bijdrage aan een gebalanceerde aarde. Wij noemen dit de industriële evolutie; het noodzakelijke vervolg op de Industriële Revolutie.

Al sinds 1985 zijn wij werkzaam als ontwerpers van industriële producten in zowel mode als techniek. In de afgelopen vijfendertig jaar hebben wij ervaren hoe dit creatieve vakgebied vluchtiger is geworden. Snelheid en originaliteit lijken gaandeweg belangrijker te zijn geworden dan gedegen verbeteringen. Via massaproductie in armere landen heeft de Westerse wereld bovendien unaniem gekozen voor lage prijzen die één op één gekoppeld zijn aan lage normen op het gebied van arbeidsrecht, milieu en kwaliteit.

De ontwikkeling van een nieuw product is een complex proces, waarbij vaak duizenden keuzes moeten worden gemaakt. Goede richtlijnen voor deze keuzes ontbreken, terwijl dit onderwerp ons mateloos interesseert. Daarom onderzoeken wij dit actief sinds 1995. De resultaten van deze zoektocht noemen wij ‘The Principles of the Industrial Evolution’. Secrid is zowel onze proeftuin als ons podium om dit gedachtengoed met de rest van de wereld te delen.