Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden Webshop Secrid

Wij zijn Secrid B.V. en wij maken en verkopen pocketwear, zoals Cardprotectors en Miniwallets. Jij, de consument, kan onze producten kopen in onze webshop (te vinden op www.secrid.com) en in fysieke winkels. Als je (een van) onze producten koopt via www.secrid.com zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Deze zijn gebaseerd op de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Wij hebben geprobeerd om onze voorwaarden zo leesbaar mogelijk op te schrijven. Wil je liever de officiele tekst van de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie lezen? Klik dan hier.

Ben je een zakelijke klant? Dan hebben we voor jou aparte verkoopkanalen en algemene voorwaarden. Neem contact op met sales@secrid.com voor meer informatie.

Artikel 1 - Definities

Dit is wat we bedoelen als we de volgende woorden gebruiken:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten van Secrid koopt in de webshop van Secrid, en de gekochte producten door Secrid worden geleverd of door een door Secrid ingeschakelde derde partij;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Je / jij / jouw: de consument die onze producten koopt;

 7. Secrid: de rechtspersoon Secrid B.V.;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Secrid en de consument online wordt gesloten in de webshop van Secrid;

 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen formulier wat je kan invullen als je gebruik wil maken van je recht op herroeping;

 10. Wij / ons / onze: Secrid B.V.

Artikel 2 – Wil je contact met ons?

Schrijf ons: Secrid B.V.
Saturnusstraat 81
2516 AG Den Haag, Nederland
E-mail ons: info@secrid.com
Bel ons: +31 (0)70 390 2180 (maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 CET)

We hebben ook een eigen Brandstore in Rotterdam, op de Meent nr 2. Je bent van harte welkom om daar langs te komen.

Mocht je meer bedrijfsgegevens van ons willen weten, dit is ons KvK-nummer: 27240605.
Ons Btw-identificatienummer is: NL 805323090 B01

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod zijn de producten die wij te koop aanbieden op www.secrid.com tegen de daar vermelde prijzen en voorwaarden.

 2. Als wij een fout maken en een verkeerde prijs vermelden is dat voor onze rekening. Tenzij het zo overduidelijk een vergissing was dat jij dat had horen te begrijpen. In dat geval bindt het aanbod ons niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. Op het moment dat jij ons aanbod, inclusief onze verkoopvoorwaarden, aanvaardt komt de overeenkomt tot stand (onder voorbehoud van het bepaalde in 4.4).

 2. Wij sturen je zo snel mogelijk een e-mail om te bevestigen dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Zolang dit nog niet door Secrid is bevestigd, kan jij de overeenkomst ontbinden.

 3. Wij zorgen er voor dat jij veilig bij ons kan winkelen. Dat betekent ook dat we passende veiligheidsmaatregelen treffen omtrent jouw persoonlijke- en betaalgegevens.

 4. Secrid kan (binnen wettelijke grenzen) checken of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, en of er andere factoren zijn die van belang zijn voordat wij verantwoord een overeenkomst met jou kunnen aangaan. Als wij op basis van dat onderzoek goede redenen hebben om geen overeenkomst met jou te willen sluiten mogen wij jouw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Als jij een product koopt in onze webshop mag jij je binnen 60 dagen zonder opgave van redenen bedenken en kan je van de koop af.

 2. De in 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen persoon, het product hebt/heeft ontvangen. Heb je meerdere producten besteld dan rekenen we vanaf de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product hebt ontvangen.

Download het herroepingsrecht formulier

Artikel 6 – Wat verwachten we van jou tijdens de bedenktijd ?

Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je mag het uitpakken en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Als het product beschadigd omdat je er niet voorzichtig mee bent, kan het zijn dat we je niet de volledige aankoopsom kunnen terugbetalen.


Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als je besluit het product terug te sturen laat je dat telefonisch of per e-mail aan ons weten of je download het modelformulier herroeping op onze website.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je van de koop af wil, gebruik je het retourformulier wat je op onze website vindt om het product terug te sturen, of geef je het af aan (een gemachtigde van) Secrid. Het retourformulier is te vinden in de  bij retourneren & ruilen.

 3. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, het liefst in originele staat en verpakking, volgens de instructies die wij hebben aangegeven. De verzendkosten zijn dan voor onze rekening.

 4. Het is aan jou om aan te kunnen tonen dat je het product op tijd en in goede staat hebt teruggestuurd.

 5. Je krijgt het aankoopbedrag van ons terug, inclusief eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product. We betalen je het geld binnen 14 dagen na jouw melding dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht.

 6. Secrid gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij voor de aankoop hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode.

 7. Als jij kiest voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Download het modelformulier herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Als wij op jouw verzoek een van onze producten personaliseren, bijvoorbeeld met een gravure of een leertje dat afwijkt van de vaste collectie, dan kunnen wij het product na aankoop niet meer terugnemen omdat we het dan niet meer aan iemand anders kunnen verkopen. We hopen dat je hier begrip voor hebt.

Artikel 9 - De prijs

De prijzen op onze website zijn inclusief btw. Als we onze prijzen aanpassen heeft dat geen gevolgen voor jou als de koopovereenkomst al tot stand is gekomen, tenzij de prijswijziging het gevolg is van een aanpassing in de hoogte van de btw.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Wij doen ons uiterste best bij het uitvoeren van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij hebt aangegeven.

 3. Als je een product bij ons koopt leveren we dat zo snel mogelijk, maar zeker binnen 30 dagen.

 4. Mocht de bezorging vertraagd zijn of we kunnen maar een deel van je bestelling leveren, dan laten wij of de vervoerder je dat zo snel mogelijk weten. In dat geval mag je de overeenkomst kosteloos ontbinden waarna je de koopsom van ons terug krijgt.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging bij jou of bij de persoon die jij hebt aangewezen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Bestellingen kunnen vooraf betaald worden met iDeal, Bancontact, Sofort of creditcard.

 2. Betaal je niet op tijd, dan krijg je van ons een herinnering. Als je daarna weer niet tijdig betaalt, mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen over het nog verschuldigde bedrag. Ook mogen wij door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 12 - Problemen en Garantie

 1. Alle Secrid producten hebben standaard twee jaar garantie en als je jouw product registreert op 
  register.secrid.com krijg je nog eens een derde jaar extra garantie.

 2. Alle Secrid producten worden met de grootste zorg gemaakt en gecontroleerd ze worden verpakt en verstuurd vanuit Nederland. Toch kan het voorkomen dat het product niet naar behoren functioneert. Gelukkig kun je dit vaak gemakkelijk zelf oplossen. Kijk voor tips op 
  secrid.com/service/. Als je er zelf niet uitkomt, staan wij klaar om je te helpen met een passende oplossing.

Artikel 13 - Geschillen

Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die we met je sluiten.

Download de Algemene voorwaarden